ارتباط با ما: پست الکترونیک info@gov.kr.ir، تلفکس: 2222222 ، 2222630-0341 ،روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمان