گزارش عملکرد
   گزارش سفر وزیر صمت و استاندار کرمان به شهرستان های رفسنجان و شهربابک۱۹ دی ماه    گزارش سفر دکتر زینی وند به شهرستان های ارزوئیه، بافت، رابر و بم - ۴ و ۵ دی ماه ۹۹
    گزارش سفر استاندار کرمان به شهرستان های کوهبنان و زرند     سفر استاندار کرمان به شهرستان های بم و ریگان
    گزارش سفر ۱۴ مهرماه     گزارش سفر استاندار به شهرستان های ارزوئیه و بافت
    گزارش افتتاح پروژه بزرگ انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان     گزارش سفر به شهرستان بندرعباس