گزارش عملکرد
    سفرهای استاندار کرمان ومعاونان در دهه فجر۱۴۰۰     گزارش هفتمین روز از هفته دولت ۱۴۰۰
    گزارش سفر استاندار کرمان به شهرستان های جنوبی - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰     گزارش سفر دکتر زینی وند به شهرستان های ارزوئیه، بافت، رابر و بم - ۴ و ۵ دی ماه ۹۹
    گزارش سفر وزیر صمت و استاندار کرمان به شهرستان های رفسنجان و شهربابک۱۹ دی ماه     گزارش سفر استاندار به شهرستان های ارزوئیه و بافت
    گزارش سفر استاندار کرمان به شهرستان های کوهبنان و زرند     ۱۰۰ روز با مردم
    گزارش سفر به شهرستان بندرعباس     سفر استاندار کرمان به شهرستان های بم و ریگان
   بیشتر ...