گزارش عملکرد
    گزارش هفتمین روز از هفته دولت ۱۴۰۰     گزارش سفر استاندار کرمان به شهرستان های جنوبی - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
    گزارش سفر وزیر صمت و استاندار کرمان به شهرستان های رفسنجان و شهربابک۱۹ دی ماه     ۱۰۰ روز با مردم
    گزارش سفر دکتر زینی وند به شهرستان های ارزوئیه، بافت، رابر و بم - ۴ و ۵ دی ماه ۹۹     گزارش سفر استاندار به شهرستان های ارزوئیه و بافت
    گزارش افتتاح پروژه بزرگ انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان     گزارش سفر استاندار کرمان به شهرستان های کوهبنان و زرند
    سفر استاندار کرمان به شهرستان های بم و ریگان     گزارش سفر به شهرستان بندرعباس
   بیشتر ...