نام:نام خانوادگی:
تلفن همراه:
ایمیل:راهبرد مشارکت استانداری کرماناستانداری کرمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق تارنمای خود به نشانی gov.kr.ir در معرض نقد عموم قرار می‌دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ودر نهایت در صورت نیاز، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ مجدد آن اقدام می‌نماید.موضوع:حمیده واعظیمعاون توسعه مدیریت و منابعدریافت پیشنهاد ، نظر ، انتقاد و راهکارهای مردمی:
آدرس:لطفا پیشنهاد ، نظر ، انتقاد و راهکارهای خود را درج و ارسال نمایید.
راهکارهای کاهش آمار طلاق  طریقه ی شناسایی و چگونگی پرداخت کمک های مالی به افراد نیازمند   علل افزایش بیکاری زنان  علل افزایش و گرایش اعتیاد بین زنان  علل افزایش آمار خودکشی در خانواده ها 
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)