لیست دستگاه های اجرایی استان
رديف نام دستگاهادرس سایت
۱ اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان http://banovan.kr.ir
۲ فرمانداری کرمان http://kerman.kr.ir
۳ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان http://nked.kr.ir/
۴ دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل http://cea.kr.ir/
۵ دفتر امور روستایی و شوراها http://roostaee.gov.kr.ir/
۶ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان http://awqaf.kr.ir/
۷ شرکت معادن زغال سنگ استان کرمان http://coal.kr.ir/
۸ اداره کل برق منطقه ای استان کرمان http://rec.kr.ir
۹ اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان http://omordam.kr.ir/
۱۰ فرمانداری بافت http://baft.kr.ir/
۱۱ اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان http://bimeh.kr.ir/
۱۲ فرمانداری بردسیر http://www.bardsir.kr.ir/
۱۳ اداره کل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان کرمان http://tsml.kr.ir/
۱۴ اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان http://doe.kr.ir/
۱۵ معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان https://barnamerizi.gov.kr.ir/
۱۶ اداره کل دامپزشکی منطقه جیرفت و کهنوج http://jkvet.kr.ir
۱۷ فرمانداری جیرفت http://www.jiroft.kr.ir/
۱۸ شرکت تولید نیروی برق کرمان http://kpg.kr.ir/
۱۹ سازمان اسناد و کتابخانه ملی http://nlai.kr.ir/
۲۰ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان http://ershad.kr.ir/
۱ ۲ ۳ ۴ ۵