ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت راهنما لینک خدمت پیگیری خدمت نظرسنجی
۱ درخواست اتباع خارجی
۲ نظرسنجی و دریافت پیشنهادات از نحوه ی ارائه خدمات و مصوبات
۳ درخواست ملاقات عمومی با استاندار و مدیران
۴ پذیرش امریه در استانداری
۵ رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی 10011269000
۶ سازمانهای مردم نهاد 10061080000
۷ مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
۸ رسیدگی به تخلفات اداری وشکایات مردمی وزارت کشور 10061073000
۹ هماهنگی با دستگاههای اجرائی جهت رسیدگی و رفع مشکلات بانـوان 19042159100
۱۰ رسیدگی ورفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان باهمکاری دستگاه های ذیربط 13092165100
۱۱ تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال( موارد بانکی) 13012165103
۱۲ صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی 10031076100
۱۳ راهنمای تاسیس سمن های تخصصی بانوان و خانواده و ارائه طرح های پیشنهادی
۱۴ درخواست دستگاههای اجرائی برای صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه
۱۵ جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر 13052160100
۱۶ گسترش و احداث و تجهیز مراکز معاینه فنی در سطح استان 13052160101
۱۷ رسیدگی به مسائل و مشکلات و تخلفات مراکز معاینه فنی خودروها 13052167103
۱۸ صدور پروانه احزاب و تشکل های سیاسی وزارت کشور 10011081000
۱۹ رسیدگی به شکایات مربوط به فرآیند انجام مناقصات دستگاههای اجرائی
۲۰ ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه 10012164103
۲۱ ثبت نام در سامانه مشاغل اقتصادی بانوان استان کرمان
۲۲ ثبت نام در سامانه کارا
۲۳ برقراری حقوق ورثه بازنشستگان
۲۴ تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (پنجره واحد)
۲۵ رسیدگی به دعاوی مطروحه در کمیته حل اختلاف جهت اتباع خارجی 12032154116
۲۶ احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاههای دولتی در شهرها و مناطق جنگی و عملیاتی به متقاضیان واجد شرایط
۲۷ اجرای طرح آمایش جهت اتباع افغانستانی 12012154100
۲۸ توافق ادامه تحصیل دانشجو تبعه خارجی 12012154110
۲۹ خروج داوطلبانه اتباع از کشور 12012154114
۳۰ تفکیک پرونده زوجین (طلاق) اتباع خارجی 10032154107
۱ ۲