خدمات الکترونیک
    سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان استان     سامانه کاریابی آنلاین استان
    سامانه پاسخگویی مسئولان استان     رزرو اینتزنتی هتل
    فروش اینترنتی بلیت اتوبوس     خرید ایتنرنتی بلیت قطار
    پرداخت الکترونیکی قبوض     رهگیری مرسولات پستی
    پرداخت الکترونیکی قبوض جریمه