اطلاعات شخصی
* نام خانوادگی :
* نام :
* نام پدر :
* کد ملی :
*محل تولد :
*محل صدور :
* شماره شناسنامه :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* تاریخ تولد :
* مذهب :
* مدرک تحصیلی :معدل:
* رشته تحصیلی مورد نیاز :
سراسری  آزاد اسلامی  پیام نور  غیرانتفاعی  علمی کاربردی  سایر 
* دانشگاه محل تحصیل :
* آدرس دقیق محل سکونت فعلی :
تاریخ اعزام به خدمت :
* وضعیت ایثارگری :
* وضعیت حمایتی :
* بومی شهرستان مورد تقاضا :
* وضعیت تاهل:
* تعداد فرزندان :
* آپلود رزومه :
* اسکن شناسنامه :
* اسکن کارت ملی :
اسکن برگه اعزام به خدمت :
* اسکن مدرک تحصیلی:
//انتخاب تاریخ  
کمیته امداد  سازمان بهزیستی  سایر  هیچکدام 
بلی  خیر 
متاهل  مجرد 
فرزند شهید  فرزند جانباز  برادر شهید  سایر  هیچکدام 
بافت   بم   جیرفت  رابر  راور  رفسنجان   شهربابک   رودبار جنوب  ریگان  عنبر آباد  فهرج  منوجان  نرماشیر  قلعه گنج  کوهبنان  کهنوج  ارزوئیه  بردسیر 
صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانبمی باشد و در صورت عدم درج مشخصات صحیح درسامانه استانداری نسبتبه حذف سهمیه امریه و ارجاع به ارگان های قانونی اقدام می نماید.
فوق لیسانس  دکتری 
حسابداری  عمران  کامپیوتر  علوم سیاسی  مدیریت دولتی  علوم اجتماعی  حقوق 
اطلاعات تحصیلیمشخصات اعزام
//انتخاب تاریخ  
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)  


*متقاضی امریه در شهر ذیل می باشم: